Όλα τα κλιματιστικά για οικιακή & επαγγελματική χρήση, από την AIRTECH

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ AIRTECH

Η AIRTECH στη Λάρισα ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με τον κλιματισμό, τη συντήρηση και την επισκευή των μηχανημάτων. Στην AIRTECH, η σωστή συντήρηση και ο καθαρισμός των κλιματιστικών σας αποτελεί βασικό μας μέλημα. Ο κλιματισμός σε ένα χώρο θα πρέπει να λειτουργεί σωστά και προς όφελος του αποδέκτη.
Πρωταρχικής σημασίας είναι η τήρηση των οδηγιών της κατασκευάστριας εταιρείας και η ετήσια συντήρηση κάθε κλιματιστικού μηχανήματος. Σε περιπτώσεις επαγγελματικής χρήσης, οι κανόνες αλλάζουν και απαιτείται η πιο τακτική συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.
Πιο συγκεκριμένα, το service των κλιματιστικών μονάδων θα πρέπει να ακολουθεί, βάσει των ελληνικών & αμερικάνικων κανονισμών (ΤΟΤΕΕ 2423/86, ASHRAE, S.M.A.C.N.A), τα ακόλουθα βήματα:

 • Χρήση ειδικού χημικού υγρού για τον καθαρισμό και των δύο μονάδων (εσωτερική & εξωτερική)
 • Απαραίτητος έλεγχος στους προστατευτικούς διακόπτες του συμπιεστή
 • Διεξοδικός καθαρισμός των ανεμιστήρων και των δύο μονάδων
 • Έλεγχος για τυχόν διαρροή του ψυκτικού υγρού
 • Υποχρεωτική σύσφιγξη των συνδέσεων στα παροχικά καλώδια με τα μηχανήματα, καθώς και στα καλώδια εντολών
 • Σχολαστικός καθαρισμός των αποχετεύσεων των συμπυκνωμάτων
 • Λεπτομερής καθαρισμός φίλτρων
 • Σωστός καθαρισμός στα φτερωτά καλύμματα του ανεμιστήρα
 • Προσθήκη υγρού freon, όπου χρειάζεται
 • Απομέτρηση ρεύματος λειτουργίας
 • Συμπλήρωση ειδικού δελτίου συντήρησης

image-159013-157065-124143-lineLAST.png?1453113335193

Facebook

         

Επικοινωνία